logo
facebook

Regulamin zabawy

Obuwie oraz odzież wierzchnią zostawiamy w szatni.

 1. Każdy klient przy wejściu otrzyma żeton, który należy okazać wychodząc – celem dokonania zapłaty.
 2. Dzieci wchodzą do Sali w skarpetach – NIE BOSO!!!
 3. Dorośli zakładają ochraniacze (2zł para) na obuwie lub wchodzą w skarpetach – NIE BOSO!!!
 4. Dziecko wchodzi na Salę tylko z osobą dorosłą i w trakcie pobytu pozostaje pod jej stałą opieką.
 5. Dzieci podczas zabawy nie mogą mieć : OKULARÓW, ZEGARKÓW, ŁAŃCUSZKÓW, OZDÓB ITP.
 6. Konsumpcja odbywa się tylko przy stolikach,

  Na Sali zabrania się; wspinania po siatkach konstrukcji,wchodzenia pod prąd zjeżdżalni, niszczenia zabawek bądź używanie ich nie zgodnie z przeznaczeniem.
   
 7. ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJĄ OPIEKUNOWIE I  SĄ ZOBOWIĄZANI DO NAPRAWY LUB ODKUPIENIA USZKODZONYCH ZABAWEK LUB URZĄDZEŃ.
 8. W sytuacjach wykraczających poza regulamin, personel ma prawo zwrócić uwagę dziecku bądź opiekunowi.
 9. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na Sali lub w szatni.
 10. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń na Sali w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy fakt ten w formie pisemnej bezzwłocznie zgłosić obsłudze.
 11. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wyjściu z Sali Zabaw uznane zostaną za nie powstałe w naszej placówce.
 12. Wykupienie biletu jest jednoznaczne z akceptacją Niniejszego regulaminu        
 13. Malowanie twarzy dzieci na sali zabaw nie jest dozwolone ze względu na utrzymanie czystości obiektu oraz zważając na możliwą skórną reakcję uczuleniową dziecka.

NIEMOWLĘTA ORAZ DZIECI NOSZONE NA RĘKACH - WSTĘP GRATIS!

 

PERSONEL ORAZ WŁAŚCICIELE SALI ZABAW DLA DZIECI „SMYK” NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI  I OSÓB, KTÓRE NIE PRZESTRZEGAJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

 

ZE WZGLĘDÓW HIGIENICZNYCH ZABAWA ODBYWA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE W SKARPETACH !